Sunday, June 11, 2017

معرفی گل اطلسی - Petunia

مشخصات گل اطلسی
نام علمی :  Petunia hybrida

نام انگلیسی : Petunia

نام خانواده : Solanaceae
گل اطلسی متعلق به آمریکای جنوبی میباشد و دارای رنگ های بسیار زیبا و متنوعی است و به دلیل همین جذابیت گلهاست که بعنوان گل آپارتمانی وبصورت گلدان ، یا بصورت تپه های گل و برای حاشیه کاری خریداری و استفاده می شوند . برخی از آنها دارای پنج نوار سفید هستند که از وسط گل به سمت حاشیه آن کشیده شده اند. برخی نیز دارای نوار سفید در حاشیه گلبرگ ها هستند. دارای انواع پا بلند و پا کوتاه است. برگ های این گیاه تا حدودی کرکدار و چسبنده هستند . با خرید گل و گلدان اطلسی  زیبایی و شادی را مهمان فضای منزل و اطرافتان کنید،

اطلسی ها از نظر شکل گل در چهار گروه مختلف قرار می گیرند که عبارتند از:

1-  گل درشت
2- پُرپر
3- چین دار
4- پُر گل
 

روش تکثیر گل اطلسی


این گیاه با کاشت بذر تکثیر پیدا میکند. بذر ها را در اواخر اسفند ماه در محل اصلی می کارند و به علت ریز بودن بذر بهتر است آنها را با ماسه مخلوط کنید.برای کاشت نوع ُپرپَر اطللسی از نشاهای آماده در بازار استفاده کنید.

نکات پرورشی گل اطلسی


- گل ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند.

- استفاده از کود کامل به طور هفتگی از اواسط تابستان باعث طولانی تر شدن طول مدت گل دهی و عمر گل ها می گردد.

- حذف گل های پژمرده باعث گلدهی مجدد می شود.

- گل های اطلسی اغلب در شب دارای عطر ملایمی می باشند.خاک مناسب گل اطلسی


مخلوطی از خاک باغچه به همراه خاکبرگ و با زهکشی مناسب.آبیاری گل اطلسی


اطلسی خاک مرطوب را دوست دارد.نور و مکان مناسب گل اطلسی


به نور متوسط نیازمند است .دمای مناسب گل اطلسی


در دمای ۲۱ تا ۲۶ درجه سانتی گراد گلدهی آن افزایش و در دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می یابد ، دمای خنک باعث ازدیاد شاخه های جانبی آن می شود.
 

No comments:

Post a Comment