Saturday, February 11, 2017

خواص گل سانسوریا

 

گل سانسوریا برای استفاده در منزل بسیار مناسب است زیرا این گیاه آپارتمانی توانایی پاکسازی هوا را دارد.سانسوریا این قابلیت را دارد تا گازهای آلوده و سموم موجود در هوا مانند تولوئن را تصفیه کند.
روانشناسان توصیه کرده اند این گیاه در اتاق خواب استفاده شود تا در هنگام استراحت با تصفیه هوا خواب آسوده تری داشته باشید.

No comments:

Post a Comment