غم و اندوه همیشه جزئی از زندگی انسان بوده و هست. زمانیکه فردی عزیزی را از دست می دهد ، اطرافیان با آن فرد همدردی می کنند. یکی از بهترین راه های انجام این کار ، اهدای تاج گل طبیعی ترحیم می باشد تا اندکی از بار غم آن فرد کاسته شود. به این ترتیب شما می توانید مراتب تسلیت خود را با خدمات ترحیم ما ، به ایشان نشان دهید. همچنین در بخش دیگری از سایت نمونه تاج گل خیریه  برای سفارش از گل فروشی / گلفروشی ارائه شده است.

دیگر خدمات ترحیم در مشهد

سفارش تاج گل ترحیم در مشهد جهت عرض تسلیت-شماره1

از این تاج گل برای برگزاری مراسم ترحیم ، ختم ، چهلم و مراسم یادبود استفاده می شود. عمده استفاده تاج گل برای عرض تسلیت و ارادت به بازماندگان می باشد و شما با اهدای تاج گل ترحیم ، علاوه بر رساندن مراتب غم و اندوه خود به بازماندگان ، جانب ادب را نیز نسبت به عزیز از دست رفته رعایت کرده اید.

قیمت: 3,000,000 تومان

آدرس: مشهد - بلوار هفت تیر - هفت تیر 11 - پلاک 53 - واحد 2

تلفن: 0426 3894 051 ( دفتر مرکزی ، واحد اداری )

تاج گل طبیعی ترحیم در مشهد


سفارش تاج گل ترحیم در مشهد جهت عرض تسلیت-شماره۲

از این تاج گل در مراسم ختم ، مراسم یادبود و ترحیم  استفاده می شود. عمده استفاده تاج گل برای عرض تسلیت و ارادت به بازماندگان می باشد.

قیمت: 1,650,000 تومان

تلفن: 0426 3894 051 ( دفتر مرکزی ، واحد اداری )

تاج گل ۲


سفارش تاج گل طبیعی ترحیم در مشهد جهت عرض تسلیت-شماره۳

 عمده استفاده تاج گل برای عرض تسلیت و ارادت به بازماندگان می باشد و شما با اهدای تاج گل ، علاوه بر رساندن مراتب غم و اندوه خود به بازماندگان ، جانب ادب را نیز نسبت به عزیز از دست رفته رعایت کرده اید.

قیمت: 1,500,000 تومان

تلفن: 0426 3894 051 ( دفتر مرکزی ، واحد اداری )

تاج گل ۳


سفارش تاج گل ترحیم در مشهد جهت عرض تسلیت-شماره۴

یکی از بهترین راه های انجام عرض تسلیت ، اهدای تاج گل می باشد تا اندکی از بار غم آن فرد کاسته شود. به این ترتیب شما می توانید مراتب تسلیت خود را ، به ایشان نشان دهید.

قیمت: 1,100,000 تومان

تلفن: 0426 3894 051 ( دفتر مرکزی ، واحد اداری )

تاج گل ۴


سفارش تاج گل ترحیم در مشهد جهت عرض تسلیت-شماره۵

 یکی از بهترین راه های انجام عرض تسلیت ، اهدای تاج گل می باشد تا اندکی از بار غم آن فرد کاسته شود. به این ترتیب شما می توانید مراتب تسلیت خود را ، به ایشان نشان دهید.

قیمت: 900,000 تومان

تلفن: 0426 3894 051 ( دفتر مرکزی ، واحد اداری )

 

تاج گل طبیعی ترحیم ۵